ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 ก.พ. 2021
1,196 Views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

นักศึกษาที่มีรายชื่อต้อง @ เข้าline กลุ่ม โดย Scan QR Code จากรูปภาพ เพื่อรายงานตัว ระบุวันและเวลาการสัมภาษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์