ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทที่ 3 เงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปัญหาจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ภาคการศึกษาปลาย 2563

วันที่ 17 ก.พ. 2021
2,315 Views

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทที่ 3 เงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปัญหาจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ภาคการศึกษาปลาย 2563

โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนต้องอ่านรายละเอียด : ประกาศแผ่นที่ 1-4 ให้ครบถ้วน และดำเนินการส่งเอกสารตามข้อประกาศอย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์