ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รับเงินช่วยเหลือ ประเภท 1 และประเภท2 ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 ก.พ. 2021
6,135 Views

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รับเงินช่วยเหลือ ประเภท 1 และประเภท2  ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ : นักศึกษาจะได้รับเงินช่วยเหลือ ช่วงประมาณเดือนมีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์