ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องแนวปฎิบัติในสถานการณ์ระบาดของ Covid -19 ฉบับที่ 6

วันที่ 25 ม.ค. 2021
2,158 Views

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องแนวปฎิบัติในสถานการณ์ระบาดของ Covid -19 ฉบับที่ 6
“การให้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ออนไลน์ทั้งหมดต่อไปในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์”

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์