ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

วันที่ 12 ม.ค. 2021
2,004 Views

📢ประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)🆎
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาระดับ ป.ตรี
ที่เข้าศึกษาในปี 2561 (รหัส นศ. xx61xxxx)
ที่มีผลการสอบ STEP ต่ำกว่าระดับ B2 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
📅วันเริ่มเรียน จ.18 ม.ค. 2564 – ส.13 มี.ค. 2564 ( 30 ชม.)
▶รายละเอียดกลุ่มเรียน
https://is.gd/HOlHoQ
▶ตรวจสอบรายชื่อ
https://is.gd/UnfWRT

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์