ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ปฏิทินหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ปี 2564 สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ที่เข้าศึกษาในปี 2561 (รหัส นศ. xx61xxxx) ซึ่งมีผลการสอบ STEP ต่ำกว่า B2

วันที่ 12 ม.ค. 2021
1,955 Views
ปฏิทินหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ปี 2564
สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ที่เข้าศึกษาในปี 2561 (รหัส นศ. xx61xxxx)
ซึ่งมีผลการสอบ STEP ต่ำกว่า B2
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์