ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับมอบเงินช่วยเหลืออันเนื่องจาก การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 พ.ย. 2020
1,024 Views

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับมอบเงินช่วยเหลืออันเนื่องจาก การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

** รายชื่อเรียงตามรหัสนศ. โดยแยกเป็นธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย***

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์