ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

สรุปเขตนิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน และคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 พ.ค. 2019
329 Views

สรุปเขตนิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน และคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ช่วงเดือนพฤษภาคม  2562 ถึง เดือนสิงหาคม  2562

 

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ คลิ๊ก

สรุปเขตนิเทศก์นักศึกษา คลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์