ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์

วันที่ 10 ก.ย. 2020
384 Views

วันที่ 10 กันยายน 2563 ผู้แทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ในการเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ อาคารบริหารชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์