ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมการเตรียมความพร้อมให้เพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์

วันที่ 6 ม.ค. 2020
282 Views

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าประชุมหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมให้เพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ร่วมกับ อพท. ณ ห้องประชุมรพีสิตางคุ์อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์