ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ปี 2562

วันที่ 15 ก.ค. 2019
188 Views

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าพบปะและจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 จาก Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไนดารุสซาลามและ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวนทั้งสิ้น 37 ราย ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์