ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

9

ก.ค.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

9 ก.ค. 2562 - 9 ก.ค. 2562
วันที่ 22 พ.ค. 2019
595 Views

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

โดยคณะวิทยาการจัดการ ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์