25 พฤษภาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน JAPAN JOB FAIR 2017 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน JAPAN JOB FAIR 2017
7 Views :: ข่าวรับสมัครงานนักศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน JAPAN JOB FAIR 2017 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านการบัญชี) 2 อัตรา ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านการบัญชี) 2 อัตรา
8 Views :: ข่าวรับสมัครงานบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
    ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแห...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7
11 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี, ข่าวงานวิจัย (บุคลากร)
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
11 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี, ข่าวงานวิจัย (บุคลากร)
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
11 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี, ข่าวงานวิจัย (บุคลากร)
    ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม ...
ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
7 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี, ข่าวงานวิจัย (บุคลากร)
    ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำป...
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การแนะนำการสมัครทุนและการเขียนโครงการวิจัยขอทุนจาก National Geographic Society ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การแนะนำการสมัครทุนและการเขียนโครงการวิจัยขอทุนจาก National Geographic Society
7 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี, ข่าวงานวิจัย (บุคลากร)
    ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การแนะนำการสมัครทุน และการเขียนโครงการวิจัยขอทุนจาก National Geographic Society ...
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ
10 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี, ข่าวงานวิจัย (บุคลากร)
    ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม ...
ทุนการศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ ประเทศฟิลิปปินส์ ทุนการศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ ประเทศฟิลิปปินส์
18 Views :: ข่าวทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก
ทุนการศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ ประเทศฟิลิปปินส์ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ทุนการศึกษา DUO-Sweden 2017 ทุนการศึกษา DUO-Sweden 2017
28 Views :: ข่าวทุนการศึกษาปริญญาตรี, ข่าวทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก
ทุนการศึกษา DUO-Sweden 2017 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
Page 1 of 8First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป