22 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการรายชื่อแบ่งกลุ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักศึกษาชั้นปีที่1


รายชื่อแบ่งกลุ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักศึกษาชั้นปีที่1


นักศึกษาสามารถตรวจสอบ ตารางเรียนและห้องเรียนได้ที่ www.reg.su.ac.th


ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560


บัญชี

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

การจัดการชุมชน

การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

การจัดการธุรกิจทั่วไป

การจัดการโรงแรม

การตลาด

รัฐประศาสนศาสตร์

การจัดการการท่องเที่ยว

ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • รายชื่อแบ่งกลุ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักศึกษาชั้นปีที่1
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป