22 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกำหนดการสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560


กำหนดการสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560


โควตาพิเศษ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

โครงการรับนักศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ตอนบน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ระบบกลาง Admissions  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

นักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ด้วยวิธีรับตรง คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • กำหนดการสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป