25 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการรายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (ช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2560)

 


รายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ช่วงเดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560)


รายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน


คำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์นิเทศก์

ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • รายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  (ช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2560)
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป