28 มิถุนายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการปริญญาตรี
นิทรรศการวิทยาศาสตร์ "ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน" นิทรรศการวิทยาศาสตร์ "ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน"
โครงการเยาวชนนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม โครงการเยาวชนนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0" ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0"
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 Thai VCML2017 การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 Thai VCML2017
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 7 ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 7
ANNOUNCEMENT Application of new students for Hotel Management (International Program) Year of 2017 Intake 3 ANNOUNCEMENT Application of new students for Hotel Management (International Program) Year of 2017 Intake 3
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป